Απολυμαντικά/Νηματωδοκτόνα

2 Προϊόντα
Geraniol 12,1%
Thymol 4,1%
Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Dazomet 96.5%
Μικρό Κοκκώδες (MG)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.