Μυκητοκτόνα

24 Προϊόντα
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 25%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Dimethomorph  18%
Zoxamide 18%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Cyprodinil 30%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Tebuconazole 20%
Γαλάκτωμα, Λάδι σε νερό (EW)
Valifenalate 6%
Copper oxychloride 15% σε Cu%
Copper hydroxide 15% σε Cu%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Prothioconazole 25%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 5%
Συμπυκνωμένο υγρό (LC)
Cyazofamid 16%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Valifenalate 6%
Folpet 48%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Cymoxanil 4%
Folpet 33.4%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Cymoxanil 45%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (WG)
Cymoxanil 22,5%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus  100%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Folpet 40%
Metalaxyl 10%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Οξυχλωριούχος χαλκός με μεταλλικό χαλκό  50%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Τριβασικός θειϊκός χαλκός με μεταλλικό χαλκό 19%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Cyflufenamid 5,13%
Γαλάκτωμα σε νερό (EW)
Υδροξείδιο Χαλκού με μεταλλικό χαλκό 35%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Υδροξείδιο Χαλκού με μεταλλικό χαλκό 36,3%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Eugenol 3.3%
Geraniol 6.6%
Thymol 6.6%
Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Flutolanil 46%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Υποξείδιο Χαλκού με μεταλλικό χαλκό 75%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Fenpyrazamine 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Cyflufenamid 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.