Ηλίανθος

5 Προϊόντα
Πολύ πρώιμο, clearfield υβρίδιο ηλίανθου
Πρώιμο, clearfield υβρίδιο ηλίανθου
Πρώιμο, clearfield υβρίδιο ηλίανθου
Πολύ πρωιμό, clearfiled υβρίδιο ηλίανθου
Πρώιμο, ανθεκτικό στην οροβάγχη υβρίδιο ηλίανθου