Ελαιοκράμβη

5 Προϊόντα
Υπερ-παραγωγικό, κατάλληλο και για όψιμες σπορές
Κορυφαίες αποδόσεις στην κατηγορία των Clearfield υβριδίων
Σταθερή συμπεριφορά στο χωράφι και υψηλές αποδόσεις
Εξαιρετικές αποδόσεις ιδιαίτερα σε ποτιστικά χωράφια
Πολύ καλή συμπεριφορά στις συνθήκες του χειμώνα. Σταθερά υψηλές αποδόσεις