Ελαιοκράμβη

3 Προϊόντα
Σταθερή συμπεριφορά στο χωράφι και υψηλές αποδόσεις
Εξαιρετικές αποδόσεις ιδιαίτερα σε ποτιστικά χωράφια
Πολύ καλή συμπεριφορά στις συνθήκες του χειμώνα. Σταθερά υψηλές αποδόσεις