Καλαμπόκι

10 Προϊόντα
FAO 600 - Μέγιστη ποιότητα καρπού
FAO 700 - Ασυναγώνιστη ποιότητα ενσίρωσης
FAO 700 - Νέα εποχή στην πυκνότητα σποράς
FAO 700 - Η νέα επιλογή κορυφαίων αποδόσεων
FAO 700 - Άριστη επιλογή στην ενσίρωση
FAO 600 – Υψηλές αποδόσεις- Ποιότητα καρπού
FAO 400 – Συνδυασμός Πρωιμότητας – Υψηλών αποδόσεων
FAO 700 - Απόδοση και ποιότητα καρπού
FAO 700 - Μέγιστες αποδόσεις - Ποιότητα καρπού
FAO 700 - Πρωταθλητής απόδοσης σε όλες τις συνθήκες

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.