Εντομοκτόνα

13 Προϊόντα
Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Acetamiprid 20%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Beta-Cyfluthrin 2.5%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Maltodextrin 47.6%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Pyriproxyfen 10%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Tefluthrin 1.5%
Κοκκώδες (GR)
Glyphosate β/ο 54%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Formetanate 50%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
L-cyhalothrin 5%
Γαλακτωματοποιήσιμοι κόκκοι (EG)
Tebufenozide 24%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Acetamiprid 20%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Etofenprox 28.75%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)