Ακαρεοκτόνα

5 Προϊόντα
Abamectin 1,8%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Hexythiazox 97.6%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Abamectin 1.8%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Acequinocyl 16,4%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Hexythiazox 25%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)