Φυτοπροστασία

146 Προϊόντα
Mesotrione 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Florasulam 5%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
2,4-D 34,5%
MCPA 34.5%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluazifop-p-butyl 12.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Sulcotrione 30%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Clodinafop -propargyl 24%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Cyprodinil 30%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Tebuconazole 20%
Γαλάκτωμα, Λάδι σε νερό (EW)
Abamectin 1,8%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Acetamiprid 20%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Beta-Cyfluthrin 2.5%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Hexythiazox 97.6%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
FAO 600 - Μέγιστη ποιότητα καρπού
FAO 700 - Ασυναγώνιστη ποιότητα ενσίρωσης
FAO 700 - Νέα εποχή στην πυκνότητα σποράς
FAO 700 - Η νέα επιλογή κορυφαίων αποδόσεων
FAO 700 - Άριστη επιλογή στην ενσίρωση
FAO 600 – Υψηλές αποδόσεις- Ποιότητα καρπού
FAO 400 – Συνδυασμός Πρωιμότητας – Υψηλών αποδόσεων
Άριστες αποδόσεις
Πολύ πρώιμο, Clearfield Plus υβρίδιο ηλίανθου
Πρώιμη, παραγωγική, με εξαιρετική γεύση
Πολύ παραγωγική, κατάλληλη για chips
Υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για chips, δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Maltodextrin 47.6%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Bromoxynil 22.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Fosetyl Aluminium 80%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Pyriproxyfen 10%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
1-naphthylacetic acid 1%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
NPK & Elements%
Λίπασμα υγρού πυκνού εναιωρήματος (SC) NPK + ιχνοστοιχείων.
Νέα ποικιλία ζυθοποιίας με πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία που συνδυάζει την πρωιμότητα και τις πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού για πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία που συνδυάζει τις εντυπωσιακές αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Άριστος συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων, πρωιμότητας και ποιότητας καρπού
Για πολύ υψηλή ποιότητα καρπού
Για παραγωγή υψηλής ποιότητας αλεύρου
Υψηλές αποδόσεις και ποιότητα καρπού
Υπερ-παραγωγικό, κατάλληλο και για όψιμες σπορές
Κορυφαίες αποδόσεις στην κατηγορία των Clearfield υβριδίων
Μεταλλικός χαλκός (Cu) 30% β/β σε μορφή οξειδίου του χαλκού%
Μεταλλικός ψευδάργυρος (Zn) 30% β/β σε μορφή οξειδίου του ψευδαργύρου%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (FG)
Geraniol 12,1%
Thymol 4,1%
Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Tefluthrin 1.5%
Κοκκώδες (GR)
Πρώιμο, Express υβρίδιο ηλίανθου
FAO 700 - Απόδοση και ποιότητα καρπού
Μεταλλικός χαλκός (Cu) 26,66%
Zoxamide 4%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
<< < 1 2 > >>