Κριθάρι

5 Προϊόντα
Πρώιμη γαλλική ποικιλία, κατάλληλη για ζωοτροφή
Πρώιμη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού γαλλικής προέλευσης με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής
Πρώιμη ποικιλία για ζυθοποιία και ζωοτροφή, με πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό