Μαλακό Σιτάρι

1 Προϊόντα
Μεσοπρώιμη ποικιλία μαλακού σιταριού - Προσαρμοστικότητα στην Μεσογειακή Ζώνη, με σταθερά υψηλές αποδόσεις