Κριθάρι

4 Προϊόντα
Νέα ποικιλία ζυθοποιίας με πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία που συνδυάζει την πρωιμότητα και τις πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού για πολύ υψηλές αποδόσεις
Η ποικιλία ζυθοποιίας με τις ασύγκριτες αποδόσεις