Λιπάσματα

5 Προϊόντα
NPK & Elements%
Λίπασμα υγρού πυκνού εναιωρήματος (SC) NPK + ιχνοστοιχείων.
Μεταλλικός χαλκός (Cu) β/β σε μορφή οξειδίου του χαλκού 30%
Μεταλλικός ψευδάργυρος (Zn) β/β σε μορφή οξειδίου του ψευδαργύρου 30%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (FG)
Ψευδάργυρος  2%
Βόριο  0,5%
Μαγγάνιο  2%
Μολυβδαίνιο  0,05%
Υγρό μίγμα ιχνοστοιχείων
NPK & Elements%
Κρυσταλλικό Υδατοδιαλυτό Λίπασμα
NPK & Elements%
Eιδικά λιπάσματα υψηλής τεχνολογίας για πρόληψη και θεραπεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.