Εντομοκτόνα

19 Προϊόντα
B. thuringiensis ssp. aizawai  strain GC-91 50%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Beauveria bassiana  strain GHA 10,7%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki strain SA-12 85%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Pyrethrins 4%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Azadirachtin A 2,6%
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Acetamiprid 20%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Maltodextrin 47.6%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Tefluthrin 1.5%
Κοκκώδες (GR)
Acetamiprid 20%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Spinosad  48%
Πυκνό εναιώρημα (SC)
Deltamethrin 2,5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Tebufenozide 24%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Formetanate 50%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
Lambda - cyhalothrin 5%
Γαλακτωματοποιήσιμοι κόκκοι (EG)
Tebufenozide 24%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Acetamiprid 20%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Etofenprox 28.75%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.