Φυτοπροστασία

163 Προϊόντα
Etofenprox 28.75%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Formetanate 50%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
Paraffin oil 99,1%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Υδροξείδιο Χαλκού με μεταλλικό χαλκό 35%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Flutolanil 46%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
NPK & Elements%
Κρυσταλλικό Υδατοδιαλυτό Λίπασμα
NPK & Elements%
Eιδικά λιπάσματα υψηλής τεχνολογίας για πρόληψη και θεραπεία.
Daminozide 85,14%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Siloxane polyalkalenoxide copolymer %
Polyalkalenoxide %
Acetamiprid 20%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Σταθερή ποικιλία με αντοχή στην αδρομύκωση
Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Η ποικιλία με τις ασύγκριτες αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Ιταλική ποικιλία που ξεχωρίζει
Η ποικιλία που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των παραγωγών
Ποικιλία που συνδυάζει μεγάλες αποδόσεις και εξαιρετική ποιότητα
Festuca Arundinacea 3ης γενιάς
Dichondra Reppens
Αγριάδα - Ουγκάντα
Μείγμα για χρήση Κήπων & Πάρκων
Μείγμα Γηπέδων
Μείγμα για παραγωγή έτοιμου Χλοοτάπητα - Χρήση σε Γήπεδα & Ξηροθερμικές Περιοχές
Πολύ υψηλές αποδόσεων, ωραία γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Μοναδικός συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων και πρώιμης συγκομιδής
Πολύ υψηλές αποδόσεις, εξαιρετικά αγρονομικά
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Pyraflufen ethyl 2,65%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Glyphosate οξύ 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Acequinocyl 16,4%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Προσαρμοστικότητα και αποδόσεις ρεκόρ
Tebufenozide 24%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Υποξείδιο Χαλκού με μεταλλικό χαλκό 75%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Cyflufenamid 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Cyflufenamid 5,13%
Γαλάκτωμα σε νερό (EW)
Ethephon 48%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Nicosulfuron 6%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Η ποικιλία ζυθοποιίας με τις ασύγκριτες αποδόσεις
Eugenol 3.3%
Geraniol 6.6%
Thymol 6.6%
Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Glyphosate οξύ 48%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Hexythiazox 25%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Harpin αβ 1%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Diflufenican 4%
Chlorotoluron 60%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Glyphosate οξύ 24%
2,4 D οξύ 16%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Lambda - cyhalothrin 5%
Γαλακτωματοποιήσιμοι κόκκοι (EG)
Gibberellic acid 20%
Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)
Dichlorprop-P 2.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
6-Benzyladenine 1.9%
Gibberellins A4/7 1.9%
Πυκνό διάλυμα (SL)
B. thuringiensis ssp. aizawai  strain GC-91 50%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Beauveria bassiana  strain GHA 10,7%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki strain SA-12 85%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Pyrethrins 4%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Μεθυλικοί εστέρες 37.5%
Ολεϊκό οξύ  5%
Φωσφορικοί εστέρες 22.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
Αιθοξυλική αλκοόλη 20%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Αιθοξυλική αλκοόλη 8.15%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Folpet 40%
Metalaxyl 10%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Οξυχλωριούχος χαλκός με μεταλλικό χαλκό  50%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Τριβασικός θειϊκός χαλκός με μεταλλικό χαλκό 19%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Υδροξείδιο Χαλκού με μεταλλικό χαλκό 36,3%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Fenpyrazamine 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Terbuthylazine 33%
Mesotrione 7%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα ( SC)
Glyphosate οξύ 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate οξύ 54%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate οξύ 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluometuron 50%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Fluometuron 50%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
2,4-D 60%
Πυκνό διάλυμα (SL)
MCPA οξύ υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 50%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Pendimethalin 45.5%
Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)
Quizalofop-p ethyl 5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
FAO 700 - Μέγιστες αποδόσεις - Ποιότητα καρπού
Υψηλές αποδόσεις, κίτρινο χρώμα σάρκας, εξαιρετική γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Azadirachtin A 2,6%
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 25%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Πολύ καλή συμπεριφορά στις συνθήκες του χειμώνα. Σταθερά υψηλές αποδόσεις
Dimethomorph  18%
Zoxamide 18%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Florasulam 5%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
2,4-D 34,5%
MCPA οξύ 34.5%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluazifop-p-butyl 12.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Sulcotrione 30%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Clodinafop -propargyl 24%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Cyprodinil 30%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Tebuconazole 20%
Γαλάκτωμα, Λάδι σε νερό (EW)
Acetamiprid 20%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Hexythiazox 3.12%
Fenpyroximate 6.24%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
FAO 600 - Μέγιστη ποιότητα καρπού
FAO 700 - Ασυναγώνιστη ποιότητα ενσίρωσης
FAO 700 - Νέα εποχή στην πυκνότητα σποράς
FAO 700 - Η νέα επιλογή κορυφαίων αποδόσεων
FAO 700 - Άριστη επιλογή στην ενσίρωση
FAO 400 – Συνδυασμός Πρωιμότητας – Υψηλών αποδόσεων
Άριστες αποδόσεις
Πολύ πρώιμο, Clearfield Plus υβρίδιο ηλίανθου
Πρώιμη, παραγωγική, με εξαιρετική γεύση
Πολύ παραγωγική, κατάλληλη για chips
Maltodextrin 47.6%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
1-Naphthylacetic acid (1-NAA) 1%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
NPK & Elements%
Λίπασμα υγρού πυκνού εναιωρήματος (SC) NPK + ιχνοστοιχείων.
Νέα ποικιλία ζυθοποιίας με πολύ υψηλές αποδόσεις
<< < 1 2 > >>

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.