Προτεινόμενα Προϊόντα -

Σπόροι

Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Τριβασικός θειϊκός χαλκός - μεταλ. χαλκό 19%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
MCPA 50%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Azadirachtin A 2,6%
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Dimethomorph  18%
Zoxamide 18%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Mesotrione 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Florasulam 5%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
2,4-D 34,5%
MCPA 34.5%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluazifop-p-butyl 12.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Sulcotrione 30%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Clodinafop -propargyl 24%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Cyprodinil 30%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Tebuconazole 20%
Γαλάκτωμα, Λάδι σε νερό (EW)
Abamectin 1,8%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Acetamiprid 20%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
<< < 1 2 3 > >>