Σκληρό Σιτάρι

6 Προϊόντα
Η ποικιλία με το μοναδικό συνδυασμό μεγάλης πρωιμότητας, πολύ υψηλών αποδόσεων και υψηλής ποιότητας. Σταθερά στις επιλογές της βιομηχανίας ζυμαρικών
Η πρώιμη ποικιλία με τις σταθερά υψηλές αποδόσεις
Το νέο μαυραγάνι που ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα και τις υψηλές αποδόσεις
Η νέα πρώιμη ποικιλία με μαύρο άγανο, με πολύ υψηλές αποδόσεις και υψηλή ποιότητα
Η νέα πρώιμη ποικιλία με τη μεγάλη προσαρμοστικότητα τις υψηλές αποδόσεις και την πολύ υψηλή ποιότητα
Η ποικιλία με τις ασύγκριτες αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα