Λειμώνια Φυτά

6 Προϊόντα
Η κορυφαία ποικιλία Lolium multiflorum var
Η ποικιλία Lolium multiflorum var
Ετήσιο μίγμα Lolium και Τριφυλλιών υψηλής θρεπτικής αξίας
Πολυετές μίγμα αγροστωδών χορτοδοτικών φυτών για μόνιμους λειμώνες
Πολυετές μίγμα αγρωστώδων χορτοδοτικών φυτών και τριφυλλιών για μόνιμους λειμώνες
Ετήσιο μίγμα Teff Grass. Η καινοτομία στην παραγωγή ζωοτροφών.