Βαμβάκι

10 Προϊόντα
Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής, προσαρμοστικότητα και μεγάλη απόδοση σε ίνα κορυφαίας ποιότητας
Ο μοναδικός συνδυασμός
Πολύ Υψηλών Αποδόσεων
Πολύ Υψηλής Απόδοσης σε Ίνα
Άριστης Ποιότητας Ίνας
Η πρώιμη ποικιλία με τις αξεπέραστες αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα
Ο ιδανικός συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Σταθερότητας
Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Άριστες αποδόσεις
Ο συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Πρωιμότητας
Η σταθερή ποικιλία με την εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση
Βαθύριζη με μεγάλη αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες
Σταθερή ποικιλία με αντοχή στην αδρομύκωση