Καλαμπόκι

10 Προϊόντα
FAO 600 - Υψηλές αποδόσεις και ποιότητα καρπού
FAO 700 - Η νέα επιλογή κορυφαίων αποδόσεων
FAO 700 - Νέα εποχή στην πυκνότητα σποράς
Ασυναγώνιστες αποδόσεις και άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά
FAO 700 - Απόδοση και ποιότητα καρπού
FAO 700 - Μέγιστες αποδόσεις - Ποιότητα καρπού
FAO 600 - Μέγιστη ποιότητα καρπού
FAO 400 – Συνδυασμός Πρωιμότητας – Υψηλών αποδόσεων
FAO 700 - Άριστη επιλογή στην ενσίρωση
FAO 700 - Ασυναγώνιστη ποιότητα ενσίρωσης