Μηδική

4 Προϊόντα
Ιταλική ποικιλία που ξεχωρίζει για την σταθερότητα αποδόσεων μεταξύ των κοπών και την μεγάλη θρεπτική αξία
Ποικιλία με κορυφαίες αποδόσεις, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ιταλική ποικιλία που ξεχωρίζει
Η ποικιλία που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των παραγωγών