Ελαιοκράμβη

2 Προϊόντα
Κορυφαίες αποδόσεις στην κατηγορία των Clearfield υβριδίων
Πολύ καλή συμπεριφορά στις συνθήκες του χειμώνα. Σταθερά υψηλές αποδόσεις