Ελαιοκράμβη

3 Προϊόντα
Υπερ-παραγωγικό, κατάλληλο και για όψιμες σπορές
Κορυφαίες αποδόσεις στην κατηγορία των Clearfield υβριδίων
Πολύ καλή συμπεριφορά στις συνθήκες του χειμώνα. Σταθερά υψηλές αποδόσεις