• Αύξηση απόδοσης με δίδυμες γραμμές σποράς καλαμποκιού

    Στόχος της καινοτόμου αυτής τεχνικής της DEKALB, είναι η αύξηση των αποδόσεων με αυξημένους πληθυσμούς φυτών έναντι της συνήθους σποράς σε μονές σειρές , επιτυγχάνοντας καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εισροών και του εδάφους.

  • Κατεβάστε τα έντυπα για τη νέα γενιά ποικιλιών βαμβακιού Prime Genetics

    pdf 1 pdf 2

MEDIA

Roundup & Dekalb 2016

Ιστορική Παρουσίαση 80 χρόνων Ομίλου Ευθυμιάδη

AGRONEWSFLASH 02/03/2016
03 Φεβρουαρίου 2016

Οριστική έγκριση του ζιζανιοκτόνου Symbol SC

Επετειακή Εκδήλωση 80 Χρόνων Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη
29 Ιανουαρίου 2016

Στο πλαίσιο της 26ης Agrotica, Παρασκευή 31/01/2016

Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
11 Ιανουαρίου 2016

Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ και τη Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 1330-ΒΕΤ-2013

ΚΑΙΡΟΣ