• Κατεβάστε την παρουσίαση των Προιόντων Χαλκού

  • Δείτε το φυλλάδιο σπόρων Ελαιοκράμβης Dekalb, μόνο από την Κ&Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ

MEDIA

Roundup & Dekalb 2016

Ιστορική Παρουσίαση 80 χρόνων Ομίλου Ευθυμιάδη

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
20 Νοεμβρίου 2017

Όλα τα Links στην σελίδα του Υπουργείου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΑΛΚΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
15 Οκτωβρίου 2017

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση των προιόντων Χαλκού της Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
01 Οκτωβρίου 2017

Συvεργασία με την παγκόσμια φοιτητική οργάνωση AIESEC

ΚΑΙΡΟΣ